Made in Meadow hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is van essentieel belang voor ons. Wanneer je ons persoonsgegevens overmaakt, zien wij erop toe hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan. In deze privacy policy lees je welke gegevens wij waar verzamelen en hoe wij de beveiliging van deze gegevens garanderen.

Contactgegevens

www.madeinmeadow.be
Slinke Molenstraat 18, 9000 Gent
​0474 25 56 25
info@madeinmeadow.be


Persoonsgegevens die wij verwerken

Made in Meadow verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Voor het maken van kaarten voor bijzondere gelegenheden zoals geboorte, huwelijk, overlijden, enz. verstrek je mogelijks bijkomende persoonsgegevens die nodig zijn om het project mogelijk te maken.


Made in Meadow kan deze gegevens op verschillende manieren vergaren

 • door het gebruik van cookies (zie hieronder)
 • wanneer je persoonlijke gegevens verstrekt op onze website, via invul- of contactformulieren, aan de telefoon, per mail, tijdens onze dienstverlening of tijdens events


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Made in Meadow verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om jouw vragen te beantwoorden en met je te communiceren
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor het opmaken van een offerte
 • het afhandelen van de opdracht en van de betaling
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • om onze werking en diensten te evalueren


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Made in Meadow bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden

Made in Meadow verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Made in Meadow gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Made in Meadow. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@madeinmeadow.be. We reageren zo snel mogelijk, op jouw verzoek. Made in Meadow wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Made in Meadow neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@madeinmeadow.be.


Disclaimer

Made in Meadow is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

© 2021 made in meadow - BTW BE 0821 905 843 - sitemap - algemene voorwaarden - privacy policy